Privacy Policy

Hoe dit beleid werkt

Het doel van dit Beleid is om uit te leggen wanneer, waarom en hoe wij informatie verwerken die mogelijk op u betrekking heeft (“persoonsgegevens”). Het bevat ook belangrijke informatie over uw wettelijke rechten. Dit Beleid is niet bedoeld om de voorwaarden van een contract dat u met ons heeft, terzijde te schuiven, noch de rechten die u mogelijk heeft op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 1. Wie is verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonsgegevens?

CryptoPlayCasinos.com is hoofdverantwoordelijk voor de zorg voor uw persoonlijke gegevens (uw gegevensbeheerder). Gegevensbeheerder betekent het bedrijf dat de middelen en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

U dient zich ervan bewust te zijn dat, hoewel wij in principe verantwoordelijk zijn voor het beheer van uw persoonlijke gegevens, informatie kan worden bewaard in databases waartoe andere bedrijven toegang hebben. Bij toegang tot uw persoonlijke gegevens zullen alle bedrijven voldoen aan de normen die in dit beleid zijn uiteengezet.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Locatie gegevens
 • Gebruik van de website
 • Leeftijd
 1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

CryptoPlayCasinos.com verzamelt informatie rechtstreeks van u wanneer u onze diensten gebruikt of onze websites bezoekt.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

 • het versturen van promotionele e-mails met betrekking tot producten en diensten. Zie ook sectie 6 hieronder over direct marketing.
 • informatie in onze systemen en databases analyseren om de manier waarop we ons bedrijf en onze websites runnen te verbeteren op basis van gebruikersvoorkeuren, om een ​​betere service en gebruikerservaring te bieden.
 • het verbeteren en doelgerichter maken van advertenties die u van ons ontvangt.
 • u registreren voor een chatforum of community, indien wij deze beschikbaar stellen, waarin u commentaar kunt geven.
 • voldoen aan of uitoefenen van een van onze wettelijke verplichtingen of rechten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden uiteengezet in dit artikel 3 en wanneer wij ervan overtuigd zijn dat:

 • u ons toestemming heeft gegeven om de gegevens op die manier te gebruiken, of
 • ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om de ‘legitieme belangen’ die wij als bedrijf hebben te ondersteunen (bijvoorbeeld om onze producten te verbeteren of om analyses uit te voeren in onze datasets), op een manier die proportioneel is en uw privacy respecteert.
 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We werken met veel derde partijen samen om ons bedrijf te helpen beheren en diensten te leveren.

Deze derde partijen kunnen van tijd tot tijd toegang nodig hebben tot uw persoonlijke gegevens:

 • Onze mailingapplicatieprovider Forfront LTD met adres geregistreerd op: Renaissance House, 32 Upper High St, Epsom KT17 4QJ.
 • Onze analytische dienstverleners (zoals Google, Facebook, BING), die persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden als gegevensbeheerders. Raadpleeg onze Cookie beleid in de onderstaande bijlage om te identificeren hoe u de toegang tot uw persoonlijke gegevens door analyseproviders kunt voorkomen.
 • Dienstverleners of gegevensverwerkers die in onze opdracht met uw persoonsgegevens omgaan, bijvoorbeeld clouddiensten.
 • Als wij verplicht zijn gegevens openbaar te maken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze belangen of veiligheid te beschermen.
 • In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen, kopen of reorganiseren, of als onze activa worden overgenomen door een derde partij, inclusief potentiële verkopers of kopers.
 1. Internationale overschrijvingen

Internationale overdrachten houden in dat persoonlijke gegevens worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie.

Zoals uiteengezet in artikel 4 hierboven, kunnen we derden die zich mogelijk buiten de Europese Unie bevinden, toegang tot uw persoonlijke gegevens verlenen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken als we een wettelijk of regelgevend verzoek ontvangen van een buitenlandse wetshandhavingsinstantie buiten de Europese Unie.

We zullen altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat elke internationale overdracht van informatie wordt beheerd om uw rechten en belangen te beschermen. Alle verzoeken om informatie die wij ontvangen van wetshandhavers of toezichthouders zullen zorgvuldig worden gecontroleerd voordat persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt.

U heeft het recht om ons om meer informatie te vragen over de veiligheidsmaatregelen die wij hebben getroffen, zoals hierboven vermeld. Neem contact met ons op (zie sectie 8) als u meer informatie wenst.

 1. direct Marketing

We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u direct marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot producten en diensten die wij en onze partners aanbieden met betrekking tot bijvoorbeeld online casino's, sportweddenschappen en financiële diensten. Dit kan in de vorm van e-mail of gerichte online advertenties zijn.

In sommige gevallen zal onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden gebaseerd zijn op onze legitieme belangen (zie sectie 3 hierboven).

Wanneer dit wettelijk vereist is, is dit gebaseerd op uw toestemming.

U heeft altijd het recht om nee te zeggen tegen verdere direct marketing. U kunt de opt-out-link gebruiken die u in alle directmarketingcommunicatie aantreft, of door contact met ons op te nemen (zie sectie 8).

Wij ondernemen stappen om direct marketing tot een redelijk en proportioneel niveau te beperken, en om u mededelingen te sturen waarvan wij denken dat deze interessant of relevant voor u kunnen zijn, op basis van de informatie die wij over u hebben.

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden vermeld in Hoofdstuk 3 van dit Beleid.

Wij hanteren een beleid voor het bewaren van gegevens voor persoonsgegevens die wij onder onze hoede hebben. Als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat deze veilig worden verwijderd of anoniem worden gemaakt.

 1. Wat zijn jouw rechten?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Meer informatie over elk van deze rechten vindt u in de onderstaande tabel.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar

chris[at]cryptoplaycasinos.com.

Houd rekening met het volgende als u uw rechten wilt uitoefenen:

Toegang tot

U kunt ons vragen om:

 • bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • u een kopie van die gegevens geven;
 • u andere informatie verstrekken over uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld welke gegevens we hebben, waarvoor we deze gebruiken, aan wie we deze bekendmaken, of we deze buiten de EU doorgeven en hoe we deze beschermen, hoe lang we deze bewaren, waarvoor rechten die u heeft, hoe u een klacht kunt indienen, waar wij uw gegevens vandaan hebben en of wij geautomatiseerde besluitvorming of profilering hebben uitgevoerd, voor zover er nog geen informatie aan u is verstrekt in dit beleid.

correctie

 • U kunt ons vragen om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.
 • We kunnen proberen de juistheid van de gegevens te verifiëren voordat we deze corrigeren.

Erasure

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen, maar alleen als:

 • het is niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor het is verzameld; of
 • u heeft uw toestemming ingetrokken (waar de verwerking gebaseerd was op toestemming); of
 • na een succesvol recht om bezwaar te maken (zie 'Bezwaar' hieronder); of er is sprake van onrechtmatige verwerking; of • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij zijn niet verplicht om aan uw verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens te voldoen als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is:

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

Er zijn bepaalde andere omstandigheden waarin we niet verplicht zijn om aan uw verwijderingsverzoek te voldoen, hoewel deze twee de meest waarschijnlijke omstandigheden zijn waarin we dat verzoek zouden weigeren.

beperking

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te beperken (dat wil zeggen behouden maar niet gebruiken), maar alleen als:

 • de juistheid ervan wordt betwist (zie Rectificatie), zodat wij de juistheid ervan kunnen verifiëren; of
 • de verwerking is onrechtmatig, maar u wilt niet dat deze wordt gewist; of
 • het is niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor het is verzameld, maar we hebben het nog steeds nodig om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • u heeft gebruik gemaakt van het recht om bezwaar te maken en de verificatie van dwingende redenen is in behandeling.

Wij kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek tot beperking, waarbij:

 • wij hebben uw toestemming; of
 • om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

Draagbaarheid

U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens aan u te verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat, of u kunt vragen om deze rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder te laten 'porteren', maar in elk geval alleen wanneer:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract met u; en
 • de verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die onze ‘legitieme belangen’ als rechtsgrondslag heeft, als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

We hebben de mogelijkheid om aan te tonen dat we dwingende legitieme belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Internationale overschrijvingen

U kunt vragen om een ​​kopie of verwijzing naar de waarborgen waaronder uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen.

We kunnen overeenkomsten voor gegevensoverdracht of gerelateerde documenten redigeren (dwz bepaalde informatie in deze documenten onleesbaar maken) om redenen van commerciële gevoeligheid.

Toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke lokale toezichthoudende autoriteit over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen u om eventuele problemen eerst met ons op te lossen, hoewel u te allen tijde het recht heeft om contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit.